Bod č.18.:

PROP+OSS/13 - Porušení rozpočtové kázně občanským sdružením TOTEM – regionální dobrovolnické centrum

(předkladatel:nám. Zrzavecký, radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro sociální věci RMP)
Příloha č.4 (Zápis z jednání Finanční komise RMP)
Příloha č.5 (Smlouva č. 2012/000273 o poskytnutí dotace)
Příloha č.6 (Smlouva č. 2012/005376 o poskytnutí dotace)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8.12.2011)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 593 ze dne 13.12.2012)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1003 ze dne 26.9.2013)
Příloha č.11 (Vyjádření k výsledkům kontroly a žádost o prominutí vzniklých sankcí)
Příloha č.12 (Vyjádření k výsledkům kontroly a žádost o prominutí vzniklých sankcí)
Příloha č.13 (Vyjádření k výsledkům kontroly a žádost o prominutí vzniklých sankcí)
Příloha č.14 (Vyjádření k výsledkům kontroly a žádost o prominutí vzniklých sankcí)
Příloha č.15 (Vyjádření k výsledkům kontroly a žádost o prominutí vzniklých sankcí)
Předloženo na stůl (Nový krycí list)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:556 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX