Bod č.21.:

KŘTÚ/11 - Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS a zařazení nových investičních akcí

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam stavebních a nestavebních inv. akcí )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX