Bod č.20.:

OSI/1 - Rozp. opatření-převod prostředků z rozpočtu MO 1 do rozp. MMP-zpracování PD na bazén Plzeň Lochotín a rozp.opatření rozp. OSI MMP – PB

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam jmenovitých stavebních a nestavebních investičních akcí)
Příloha č.2 (usnesení ZMO Plzeň 1 č. 338 ze dne 24. 9. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:558 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX