Bod č.7.:

ÚKEP/2 - Přijetí dotace z OPŽP - Zlepšení jakosti pitné vody, na projekt “Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnut o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí podpory)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:544 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX