Bod č.68.:

ORG/2 - Návrh SYNOT TIP, a.s. na revokaci usnesení ZMP č. 409 ze dne 5. 9. 2013

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dopis SYNOT TIP, a.s.)
Příloha č.2 (Zápis Právní komise RMP)
Příloha č.3 (Návrh odpovědi ) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX