Bod č.19.:

TN/1 - Nárok zhotovitele na uhrazení vícenákladů realizace stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká.

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva č.3
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Znalecký posudek č. 1/649/2013 Posouzení ocenění víceprací)
Příloha č.3 (Právní rozbor smlouvy o dílo)
Příloha č.4 (důvodová zpráva, změna norem - Rexroth Bosch Group)
Příloha č.5 (Posouzení shody ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády)
Příloha č.6 (Posouzené PD a posouzení shody ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb.)
Příloha č.7 (Sdělení k posuzování shody strojních zařízení - Strojírenský zkušební ústav, s. p.)
Příloha č.8 (Sdělení k platnosti norem pro posuzování shody strojních zařízení - Strojírenský zkušební ústav, s. p.)
Příloha č.9 (Rekapitulace změnových listů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:557 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX