Bod č.70.:

ORG/4 - Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2014

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kalendář s termíny RMP a ZMP v roce 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX