Bod č.15.:

ST1/5 - Poskytnutí finanční dotace z grantového programu "Město her aneb Prázdniny na Boleváku 2014"

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí finanční doatce - Město her 2014 )
Důvodová zpráva (Poskytnutí finanční doatce - Město her 2014)
Příloha č.1 (Vyhlášení grantu)
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 284-2013)
Příloha č.3 (Zápis - Komise pro poskytování dotací)
Příloha č.4 (Zápis - komise pro poskytování dotací - prezence)
Příloha č.5 (Výpis - EURO NOVA a Partner´s, s.r.o.)
Příloha č.6 (Podklady - žádosti)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX