Bod č.11.:

TAJ/2 - Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany za činnost v období 06-10/2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2013

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX