Bod č.16.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 12. 09. 2013 do 13. 11. 2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2013

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX