Bod č.15.:

KT/1 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápisy, protokoly z kontrol) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2013

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX