Bod č.8a.:

ÚKEP/4 - Žádost o dotaci z OPŽP na sdružený projekt "Vodní plochy Lobezká louka I. etapa" pro oblast podpory 6.4 a 6.5

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 4 0068/13)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:546 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX