Bod č.74a.:

VNITŘ/2 - Informace o výsledku centrálního nákupu silové složky maloodběrů elektrické energie na období 2014-2016 na ČMKBK

(předkladatel:JUDr. Triner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX