Bod č.74b.:

OI/2 - IZ o stavu zadávacích řízení MŠ v Doubravce a Černicích

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX