Bod č.14.:

EAP/1 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2013

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2013)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2013

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX