Bod č.9.:

EAP/2 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014, rozpočtový výhled na roky 2015-2017

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (rozpočet + výhled)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (komentář)
Příloha č.2 (tabulky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2013

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX