Bod č.46.:

FIN/1 - Přehled provedených rozpočtových opatření za III. čtvrtletí 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled rozpočových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX