Bod č.6.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci průběžného dotačního programu "Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013"

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení průběžného dotačního programu - Mikrogrant 2013) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí v dotačním programu „Mikrogrant 2013") (*)
Příloha č.3 (Výtah ze zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 2. 10. 2013)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:564 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX