Bod č.15.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků po ukončení VPS „I/26 Přeložka Nová Hospoda” a pro VPS „Prodloužení Univerzitní ulice“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI MMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření Lesů ČR)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (KNM)
Příloha č.6 (RMO Plzeň 3)
Příloha č.7 (RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:573 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX