Bod č.23.:

MAJ/12 - Směna pozemků v k.ú. Radčice u Plzně – p. Jaromír Pechman.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč.souhlasu s výší doplatku)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 7 č. 13/007)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1103 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:581 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX