Bod č.58.:

OI/2 - IZ o stavu zadávacích řízení na MŠ v Doubravce a Černicích

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX