Bod č.40.:

PROP/7 - Prodej pozemku p.č. 810/1 a nově vzniklých pozemků p.č. 836/4, p.č. 890/5 a p.č. 811/3, vše v k.ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (zápisy z jednání)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.4 (zápis KNM)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1087/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:598 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX