Bod č.42.:

PROP/9 - Zrušení usn. ZMP č. 30/2013, kterým byl schválen prodej pozemků p.č. 8126/46-50,52 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (odstoupení od žádosti)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 1672/13 a usn. ZMP č. 30/13)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1089/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:600 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX