Bod č.19.:

MAJ/8 - Směna pozemků v k.ú. Doudlevce – BRUSH SEM s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 211/13)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (fotografie)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1097/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:577 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX