Bod č.55.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek ze dne 2. 10. 2013

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX