Bod č.8.:

ŘÚSO/2 - Prohlášení hrobu s uloženými ostatky prof. MUDr. Jaroslava Kosa čestným hrobem města Plzně

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MUDr. S. Kosa, CSc.)
Příloha č.2 (Foto hrobky)
Příloha č.3 (usnesení KK RMP)
Příloha č.4 (stanovisko OK MMP)
Příloha č.5 (stanovisko OPP MMP)
Příloha č.6 (stanovisko Archivu MP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:566 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX