Bod č.4.:

ŘÚSO/1 - Změny zřizovací listiny ESPRITU - plzeňského kulturního servisu, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zřizovací listina ESPRITU – plzeňského kulturního servisu, příspěvkové organizace, včetně jejích dodatků č. 1 – 4)
Příloha č.2 (Návrh znění dodatku č. 5)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:562 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX