Bod č.5.:

ŘÚSO/4 - Zrušení obecně prospěšné společnosti FINÁLE PLZEŇ, o.p.s., IČ 25227807

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zakládací listina společnosti ze dne 22. 9. 1998)
Příloha č.2 (Usnesení správní rady ze dne 1. 10. 2013 o zrušení společnosti)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:563 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX