Bod č.32.:

MAJ/21 - Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1 k.ú. Plzeň od pí Nekolové, p. Váchy a pí Váchové.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Vyjádření spoluvlastníků)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP ze dne 8. 9. 2011) (*)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP ze dne 15. 8. 2013) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:590 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX