Bod č.21.:

MAJ/10 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě TDI - „Obytný celek Újezd – východ“, Plzeňská insolvenční, v.o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva č. 2011/004313)
Příloha č.2 (usnesení ZMP)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (geometrické plány)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1094/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:579 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX