Bod č.37.:

PROP/4 - Prodej pozemku p.č. 1023/2, k.ú. Chotěšov - Skořených

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MÚ Chotěšov)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.9 (Usnesení RMP ze dne 17. 10. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:595 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX