Bod č.7.:

BEZP/1 - Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nestavební investice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:565 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX