Bod č.9.:

OŠMT/1 - Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání KSM RMP+prezenční listina)
Příloha č.2 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:567 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX