Bod č.22.:

MAJ/11 - Výkup pozemků dotčených komunikací a veřejným osvětlením v lokalitě „Obytný celek Újezd – východ“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (souhlasy a žádosti vlastníků)
Příloha č.4 (geometrické plány)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.8 (usnesení ZMP k dodatečným výkupům)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1093/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:580 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX