Bod č.10.:

OŠMT/2 - Schválení „Zásad pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:568 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX