Bod č.33.:

MAJ/22 - Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 680/1 k.ú. Doudlevce od p. MUDr. Jiřího Mastného a pí Lenky Šmolíkové.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 421 ze dne 6. 9. 2012)
Příloha č.2 (Vyjádření spoluvlastníků)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP ze dne 3. 10. 2013) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Usnesení RMP ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:591 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX