Bod č.41.:

PROP/8 - Prodej pozemků p.č. 1277/1-4 k.ú. Vejprnice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obnovená žádost ČRS MO Líně)
Příloha č.2 (Historie projednávání)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapa)
Příloha č.8 (Výzva vodoprávního úřadu)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1088/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:599 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX