Bod č.26.:

MAJ/15 - Uzavření SOSB kupní na TDI, spol. invelt – s.r.o. „Doprav. napojení p.č. 2309/1, 2309/2, 2320/4 na silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora + zákres)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + situace )
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 190/13 z 11. 9. 2013)
Příloha č.4 (zápis z KNM z 3. 10. 2013)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č.1104 z 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:584 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX