Bod č.25.:

MAJ/14 - Změna usn. ZMP č. 130 ze dne 21.3.2013 ve věci uzavř. konečné kupní smlouvy s podíl. spoluvlast.zaps. LV č. 420 pro k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMP č. 209 ze dne 28. 2. 2013)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 130 ze dne 21. 3. 2013)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 32 ze dne 27. 1. 2011)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1110 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:583 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX