Bod č.59.:

NámZ/1 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda)
Příloha (Dopis města investorovi)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX