Bod č.6.:

EAP/6 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1-9 2013 - návrh)
Důvodová zpráva (Rozbor hosp 1-9 2013 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1 - 9 2013 - Obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1-9 2013 - komentář) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1-9 2013 - tabulky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2013

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX