Bod č.13.:

MAJ/2 - Odkup pozemku p.č. 2920/6 v k.ú. Bolevec pro stavbu ,,Silnice II/231 – Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI MMP)
Příloha č.2 (vyjádření Lesy ČR, s.p. )
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.4 (zápis z KNM )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1091/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:571 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX