Bod č.34.:

PROP/1 - Prodej nebytové jednotky č. 2060/17 na adrese Koterovská č.or. 132 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko OZ Sylván)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 56 ze dne 24. 4. 2013)
Příloha č.4 (historie prodeje)
Příloha č.5 (přehled přímých prodejů v MO P2 - Slovany)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 453/2004)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 18/2007) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 671/2008) (*)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 384/2008) (*)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.11 (usnesení ZMP č. 632/2012) (*)
Příloha č.12 (usnesení ZMP č. 572/2012) (*)
Příloha č.13 (usnesení ZMP č. 26/2013) (*)
Příloha č.14 (zápis z KNM)
Příloha č.15 (orientační mapa)
Příloha č.16 (usnesení RMP č. 1082/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:592 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX