Bod č.35.:

PROP/2 - Prodej nebytové jednotky č. 2022/13 na adrese Francouzská tř. č.or. 15 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 55/2013)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů v MO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 708/2003 )
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 137/2004)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1048/2006)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 493/2006)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 632/2012) (*)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 572/2012) (*)
Příloha č.11 (usnesení ZMP č. 26/2013) (*)
Příloha č.12 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 982/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:593 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX