Bod č.30.:

MAJ/19 - Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 325 ze dne 20. 6. 2013.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení Mgr. Kuběny)
Příloha č.2 (usnesení RMP a ZMP r. 2013)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1098/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:588 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX