Bod č.36.:

PROP/3 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1706/26 na adrese Toužimská č.or. 11 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko OZ Sylván)
Příloha č.3 (usnesení RMO P1 č. 179 ze dne 4. 6. 2013)
Příloha č.4 (přehled přímých prodejů)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 572/2002)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 435/2009)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 520/2009)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 361/2010)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 278/2011) (*)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 350/2013)
Příloha č.11 (zápis z KNM)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 1081/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:594 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX