Bod č.29.:

MAJ/18 - Výkup spoluvlast. podílu ¼ k celku na parc.č. 1747/1 k.ú. Bolevec ve spoluvlast. paní Kaděrové a pana Hrušky do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost FO)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (RMO Plzeň 1 č. 177/2013)
Příloha č.4 (zápis k KNM RMP )
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1092/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:587 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX