Bod č.27.:

MAJ/16 - Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu státu ½ k celku na pozemcích zaps. na LV č. 1079 v k. ú. Doubravka do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (sdělení SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1109/2013.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:585 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX