Bod č.2.:

KŘTÚ/11 - Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS a zařazení nových investičních akcí

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam stavebních a nestavebních inv. akcí dotčených rozpočtů KŘTÚ – SVS)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:560 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX