Bod č.54.:

KŘTÚ/13 - Přehled obsazenosti Parkovacího domu Rychtářka za III. čtvrtletí 2013

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka za III. čtvrtletí 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX